Uw aanvraag direct indienen

Let op: dit betreft aanvragen voor schrijfopdrachten en voordrachten. Voor de Beurzenregeling Wetenschappelijke Boeken, klik hier.

Controleer of uw subsidieaanvraag aan de algemene en de specifieke subsidievoorwaarden voldoet. Bij twijfel kunt u contact opnemen met het secretariaat van het Lira Fonds via telefoonnummer (023) 870 0203 of per e-mail.

U kunt u aanvraag indienen door onderaan deze pagina in te loggen op uw account. Heeft u nog geen account dan kunt u er hier tevens een aanmaken.

Let op:

  • Dien uw aanvraag niet in een te vroeg stadium in en alleen als deze volledig is. Dit om te voorkomen dat de adviescommissie uw aanvraag om reden van onvolledigheid niet in behandeling kan nemen;
  • Projecten die al goeddeels voltooid zijn (geschreven) op het moment van indienen, komen evenmin in aanmerking voor behandeling.

De uiterste inleverdata voor subsidieaanvragen voor het Lira Fonds in 2021

  • 14 januari 2021 
  • 25 maart 2021 
  • 3 juni 2021 
  • 26 augustus 2021 
  • 4 november 2021 

Klik hier voor het tarievenoverzicht voor literaire voordrachten en hier voor het tarievenoverzicht voor toneel.

 

Log hier in om uw aanvraag in te dienen: