Uw aanvraag direct indienen

Controleer of uw subsidieaanvraag aan de algemene en de specifieke subsidievoorwaarden voldoet. Bij twijfel kunt u contact opnemen met het secretariaat van het Lira Fonds: Bart Schomaker, via telefoonnummer (023) 870 0203 of per e-mail.

U kunt uw aanvraag indienen door onderaan deze pagina in te loggen op uw account. Heeft u nog geen account dan kunt u er hier tevens een aanmaken.

Let op:

  • Dien uw aanvraag niet in een te vroeg stadium in en alleen als deze volledig is. Dit om te voorkomen dat de adviescommissie uw aanvraag om reden van onvolledigheid niet in behandeling kan nemen;
  • Projecten die al goeddeels voltooid zijn (geschreven) op het moment van indienen, komen evenmin in aanmerking voor behandeling.

De uiterste inleverdata voor subsidieaanvragen voor het Lira Fonds in 2019

  • 25 januari 2019 (behandeling op 7 februari 2019)
  • 5 april 2019 (behandeling op 18 april 2019)
  • 14 juni 2019 (behandeling op 27 juni 2019)
  • 12 september 2019 (behandeling op 3 oktober 2019)
  • 8 november 2019 (behandeling op 28 november 2019)

Log hier in om uw aanvraag in te dienen: