link to Lirafonds Lira.nl

Dien uw subsidie-aanvraag in

U staat op het punt om een subsidie voor een cultureel project bij het Lira Fonds aan te vragen. Voordat u dit doet, maken wij u graag attent op het volgende:

  • Alleen complete aanvragen die aan alle subsidievoorwaarden voldoen kunnen in behandeling worden genomen.
  • Een complete aanvraag houdt in o.a. CV(’s) van de auteur(s) uploaden, uw keuzes onderbouwen en (bij toneel) een nieuw tekstfragment uploaden.
  • Let vooral ook op de van toepassing zijnde minimumtarieven. Klik hier voor het tarievenoverzicht voor literaire voordrachten en hier voor het tarievenoverzicht voor toneel.

Klik hier voor een voorbeeld van een literaire aanvraag en klik hier voor een voorbeeld van een toneel-aanvraag.

Heeft u alles gelezen en voorbereid? Dan kunt u nu uw aanvraag indienen door een account aan te maken of door in te loggen op uw bestaande account (let op: organisaties met een account aangemaakt vóór september 2023 dienen ook een nieuw account aan te maken).

Dien uw aanvraag tijdig in
De uiterste inleverdata voor subsidieaanvragen in 2024 zijn 17 januari, 20 maart, 29 mei, 28 augustus en 6 november 2024.

Maak hier een account aan of log hier in om uw aanvraag in te dienen: